Psychoterapeutický výcvik

Informace o výcviku

PVŠPS pořádá psychodynamické, daseinsanalytické a na klienta/pacienta zaměřené výcviky. 

  • Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny tři součásti.
  • Většina výcviků pořádaných PPF je schálená jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP: a má akreditaci Ministerstva školství.

  • Informace k přihlášení a aktuálně otevírané výcviky najdete na stránce přihlášení nebo níže.

K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.). 

Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je v současné době kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:

  • medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,
  • psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení na psychoterapeutický výcvik:

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je:

  • alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a
  • věk alespoň 23 let a
  • úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4 nebo e-mail provozni@pvsps.cz):

Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden níže (u příslušného výcviku). Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 300 Kč).

Informace: na provozním oddělení (Ing. Větrovcová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu provozni@pvsps.cz

Aktuálně otevírané výcviky:

Psychodynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku:
Předpokládaný začátek: zima 2017-2018
Přihlášky (životopis): přihlášky do 31. 12. 2016
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Wordu.

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., MUDr. Zuzana Pinďáková
Předpokládaný začátek
: podzim 2017
Přihlášky (životopis):  do 31. 12. 2016
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Word 

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.
Předpokládaný začátek: podzim 2017
Přihlášky (životopis):  do 31. 12. 2016
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Word

 

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634