Psychoterapeutický výcvik

Informace o výcviku

PVŠPS pořádá psychodynamické a daseinsanalytické výcviky. 

  • Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny tři součásti.
  • Všechny výcviky pořádané PPF jsou schálené jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP: a mají akreditaci Ministerstva školství.

  • Informace k přihlášení a aktuálně otevírané výcviky najdete na stránce přihlášení.

K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.). 

Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je v současné době kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:

  • medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,
  • psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634