Psychoterapeutický výcvik

Informace o výcviku

PVŠPS pořádá psychodynamické a daseinsanalytické výcviky. 

  • Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny tři součásti.
  • Všechny výcviky pořádané PPF jsou schálené jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP: a mají akreditaci Ministerstva školství.

  • Informace k přihlášení a aktuálně otevírané výcviky najdete na stránce přihlášení nebo níže.

K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.). 

Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je v současné době kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:

  • medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,
  • psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení na psychoterapeutický výcvik:

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je:

  • alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a
  • věk alespoň 23 let a
  • úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4 nebo e-mail provozni@pvsps.cz):

Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden níže (u příslušného výcviku). Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 300 Kč).

Informace: na provozním oddělení (Ing. Větrovcová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu provozni@pvsps.cz

Aktuálně otevírané výcviky:

Psychodynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku: PhDr. Jiří Jakubů - PhDr. Hana Drábková, Mgr. Petr Voplatek - MUDr. Vanda Valentová
Předpokládaný začátek: zima (leden) 2015
Přihlášky (životopis): přihlášky co nejdříve (do 31. 10. 2014) pro muže
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Wordu.

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
Vedoucí výcviku:
Předpokládaný začátek: zima 2015-2016
Přihlášky (životopis): přihlášky do 31. 10. 2014
Informace si můžete stáhnout také ve formátu Word

Vážným zájemcům o psychoterapeutický výcvik nabízíme možnost přijetí do komunitě skupinové psychoterapie, pořádané naší školou. Vybraní zájemci budou absolvovat svůj výcvik společně se studenty naší školy. Tento „cross culture“ systém považujeme za inspirativní.
Výcvik povedou naši nejlepší i zahraniční lektoři. V případě, že byste chtěli výcvik absolvovat v angličtině, uveďte to v přihlášce.
Bližší informace na studijním oddělení (pí Králová), tel. 267 913 634, nebo e-mail bcstudijni@pvsps.cz
Předpokládaný začátek
: podzim 2014
Přihlášky (životopis): do 30. 9. 2014

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634