Platby (PPF - celoživotní vzdělávání, semináře a psychoterapeutický výcvik)

Údaje k platbám

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

PVŠPS, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět variabilní a specifický symbol.

 • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).

Platby za PPF - Pražskou psychoterapeutickou fakultu (celoživotní vzdělávání):

 • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).
 • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Doklad pro slevu je nutné přinést k zápisu.

 

Částka

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školné PPF
1. ročník 2017/18

normální

8040

rodné číslo

-

snížené

6510

normální 2016/17 7860
snížené 2016/17 6330

Školné PPF
vyšší ročníky 2017/18

normální

do 30. 6.

7830

rodné číslo

-

po 30. 6.

8010

po 31. 8.

8110

2016/17 7830

snížené

do 30. 6.

6300

po 30. 6.

6480

po 31. 8.

6580

2016/17 6300

 

Jednorázově 1 víkend 2016/17
(pouze pro vyšší ročníky)

Jednorázově 1 víkend 2017/18
(pouze pro vyšší ročníky)

normální

1080

platí se hotově na PPF

-

snížené 870
normální 1100
snížené 890

Zasílání programů poštou

250

rodné číslo

-

Cykly seminářů

650

platí se hotově na PPF

-

Víkendové semináře

uvedena u semináře

uveden u semináře

rodné číslo

Platby za semináře:

 • Částka a variabilní symbol jsou uvedeny u jednotlivých seminářů v seznamu seminářů, jako specifický symbol uveďte prosím své rodné číslo.
 • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Kopii dokladu pro slevu pošlete prosím s přihláškou (pokud se účastníte více seminářů, stačí, když doklad pro slevu pošlete s první přihláškou).
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • V případě neúčasti jsou následující storno poplatky: 21 ‑ 8 dní před začátkem semináře 30 %, 7 ‑ 1 den 70 %, později 100 %.
 • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).

Platby za psychoterapeutický výcvik:

 • Roční předplatné výcviků PPF, určené k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí kolem 18 000 - 21 000 Kč za rok, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.
 • Konkrétní údaje k platbám dostávají účastníci po přijetí do výcviku a v průběhu výcviku. Platí se obvykle na celý rok (do konce února daného roku), platbu je možné rozložit do dvou částí (2. část je splatná do konce srpna).
 • Cena vstupního pohovoru je 300 Kč (platí se na místě).

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634