Vzdělávací program Dopravní psychologie

Otevíráme další běh kurzu Dopravní psychologie.

Program celoživotního vzdělávání podle §60 Zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  – celoživotní vzdělávání mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání.

Forma a podmínky studia

 • Vzdělávání je vedeno formou kombinovaného studia v rozsahu 200 hodin.
 • Studium je poskytováno za úplatu.
 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je doklad o ukončení magisterského studia v oboru psychologie.

Cíl studia
Cílem vzdělávacího programu je zvýšení kvalifikace psychologů v oblasti dopravní psychologie, rozvoj znalostí a dovedností v oblasti psychologické diagnostiky řidičů s důrazem na nácvik praktických dovedností.

Místo konání
Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o., Hekrova 805/25, Praha 4,
Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů, z.s., Kavaleristů 10, Olomouc

Termín konání 
listopad  2016 - březen 2017

Cena               
20.000,- Kč/osoba

Přihlášky        

Přihlášky posílejte do 4. 11. 2016 e-mailem na adresu tajemnice@pvsps.cz. Formulář přihlášky naleznete zde.

Zájemci budou přijímáni do vzdělávacího programu v pořadí podle přijatých přihlášek, rozhodující je datum doručení přihlášky na výše uvedenou e-mailovou adresu. Všem zájemců zašle organizátor vyrozumění o přijetí (nepřijetí)  nejpozději do 4.11. 2016, spolu s pokyny k platbě a pozvánkou na první vzdělávací modul.

Další informace o studiu

 • Podrobný časový harmonogram studia obdrží přihlášení účastníci nejpozději při zahájení vzdělávacího programu, první setkání proběhne 10. 11. 2016 od 10.00 hod.  
  • Vzdělávací program zahrnuje:
   • tutoriály,
   • praxi v dopravně psychologickém vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa – zajišťují si studenti sami,
   • kazuistická kolokvia,
   • seminární práce,
   • individuální přípravu,
   • závěrečnou zkoušku.
 • Vzdělávací program bude ukončen závěrečnou zkouškou. V případě úspěšného zvládnutí závěrečné zkoušky, obdrží účastník Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Dopravní psychologie, programu celoživotního vzdělávání podle §60 Zákona č.111/1998sb.
 • Podmínkou úspěšného ukončení studia a získání osvědčení je účast na tutoriálech a kolokviích, zpracování seminární práce, absolvování stanovené praxe a úspěšné složení závěrečné zkoušky. 
 • Vzdělávací program splňuje jednu z podmínek zákona 361/2000 Sb. k udělení akreditace dopravního psychologa Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření dle tohoto zákona.
 • V ceně programu nejsou zahrnuty náklady na učebnice a další pomůcky, ubytování, stravu a dopravu účastníků vzdělávání, dále náklady na vystavení Osvědčení (1.000,- Kč splatných po úspěšném složení závěrečného testu).

Akce bude uznána do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 321/2008 Sb. a vyhláškou 4/2010 Sb.

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634