Akreditace

Semináře

Akreditace ve školství - MŠMT ČR

Semináře označené v seznamu seminářů * mají akreditaci v programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) s názvem Vzdělávání v psychosociálních dovednostech v pedagogickém procesu. Tato akreditace umožňuje pedagogickým pracovníkům proplacení semináře zaměstnavatelem. Zaměstnavateli je nutné uvést číslo akreditace (15864/2007-25-351).

 • Vzdělávání je určeno pro pedagogy, speciální pedagogy, poradenské psychology a vychovatele v domovech mládeže.
 • Vzdělávání je zaměřeno na získání nových dovedností:
  - rozumět více psychologii žáků,
  - rozumět lépe psychologii učitele a naučit se toto porozumění včlenit do pedagogického procesu v dnešní době,
  - optimalizování komunikace v nových podmínkách vzdělávání.
 • Vzdělávání je vedeno formou sebezkušenostních seminářů, kde si mohou účastníci vyzkoušet poznatky získané v teorii a vybudovat si tak základnu dovedností a praktických poznatků v přednášených oblastech.
 • Akreditovány jsou tyto semináře:
  Neverbální techniky
  Relaxační techniky
  Komunikační techniky
  Komunikační techniky v prácí s dospívajícími
  Lidská sexualita
  Transakční analýza
  Metody protipředsudkové výchovy
  Arteterapie
  Dramaterapie
  Práce s náboženskostí člověka
  Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu

Akreditace ve zdravotnictví - MZ ČR - AKP

Téměř všechny semináře pořádané PPF mohou být uznány Asociací klinických psychologů jako kontinuální vzdělávání klinických psychologů.

Pokud potřebujete potvrzení pro kontinuální vzdělávání pro klinické psychology, je nutné o něj požádat alespoň 5 týdnů před konáním semináře. 


Psychoterapeutický výcvik

Akreditace ve zdravotnictví - Psychoterapeutická společnost LS JEP

Všechny výcviky pořádané PPF jsou schálené jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP:

V roce 1999 jsme získali akreditaci vzdělávacích programů pro funkční specializaci psychoterapie ve zdravotnictví.
Pro zdravotníky byla vytvořena subkatedra psychoterapie IPVZ, která uděluje funkční specializaci těm kolegům, kteří prošli výcvikem v akreditovaných programech ve zdravotnictví. Funkční specializaci může získat lékař - psychiatr nebo klinický psycholog, který splní teoretickou přípravu, výcvik a supervizi v akreditovaném vzdělávacím institutu.
PPF vydává potvrzení pro absolvování některé z částí programu a osvědčení pro ty, kteří absolvují úplné psychoterapeutické vzdělání.

Akreditace ve školství - MŠMT ČR

Všechny výcviky pořádané PPF mají akreditaci v programu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) s názvem Vzdělávání v psychosociálních dovednostech v pedagogickém procesu. Tato akreditace umožňuje pedagogickým pracovníkům proplacení výcvku zaměstnavatelem. Zaměstnavateli je nutné uvést číslo akreditace (15864/2007-25-351).

 • Vzdělávání je určeno pro pedagogy, speciální pedagogy, poradenské psychology a vychovatele v domovech mládeže.
 • Vzdělávání je zaměřeno na získání nových dovedností:
  - rozumět více psychologii žáků,
  - rozumět lépe psychologii učitele a naučit se toto porozumění včlenit do pedagogického procesu v dnešní době,
  - optimalizování komunikace v nových podmínkách vzdělávání.

Vzdělávání je vedeno formou skupinového výcviku v psychosociálních dovednostech, který je zaměřen na to, aby jeho účastníci na podkladě vlastní zkušenosti získávali konkrétní poznatky o vývoji a fungování lidské osobnosti v sociálních situacích a vztazích. To zahrnuje nejen problematiku normální osobnosti, ale také vývojové a sociální patologie.

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634