Psychologie (Bc.)

Bakalářské studium - prezenční

  • Studijní program je zaměřen na vzdělávání v základních předmětech a praxi využitelné pro další specializaci v humanitních oborech.
  • Pro zaměření na oblast klinické psychologie, psychologického poradenství, psychoterapie a komunikace nabízíme některé předměty již v bakalářském studijním programu.
  • Na bakalářském stupni je vedle teoretických disciplín zařazena psychologická praxe a výuka zaměřená na sebepoznání a seberozvoj, dále pak komunitní zkušenost i sociální a komunikační dovednosti.
  • Součástí studia je základní stupeň psychoterapeutického vzdělání.
  • Studenti mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu jednooborová psychologie, který naše škola také nabízí.

Pro uchazeče o obor psychologie nabízíme 2x ročně (od listopadu a od března) přípravný kurz. 

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634