Pražská psychoterapeutická fakulta - celoživotní vzdělávání

PPF poskytuje psychoterapeutické vzdělávání, které umožňuje setkávání a prolínání různých myšlenkových i léčebných směrů reprezentovaných jejími významnými představiteli. Psychoterapie léčí duševní nemoci a potíže i nemoci tělesné, na jejichž vzniku má psychická složka významný podíl. Je svébytným oborem se svými teoriemi, diagnostikou, vědeckým výzkumem, je ovšem také jednou z forem poznání sebe, druhých lidí i lidských společenství za účelem obnovy duševních i tělesných sil i rozvoje osobního společenského i duchovního života.

 

Teoretické studium na psychoterapeutické fakultě je určeno:

  •  odborníkům, pro něž je psychoterapie významnou nebo nepominutelnou součástí profese,
  •  odborníkům, kterým psychoterapeutické vzdělání umožňuje kvalifikovanější výkon profese,
  •  zájemcům, kteří chtějí získat psychoterapeutické vědomosti z osobního zájmu.

 

Studium je tříleté. Více informací o studiu najdete v sekcích rubriky O celoživotním vzdělávání na PPF .

Informace k přihlášení najdete na stránce Přihlášení.

Informace o platbách najdete na stránce Platby.

Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce Časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634