Rozvrh výuky


Výuka v prezenční formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v prezenčním bakalářském i navazujícím magisterském studiu probíhají v zimním a letním semestru ve všedních dnech. Jeden den v týdnu (zpravidla pátek) je určen na praxi studentů. Pro sebezkušenostní výcvik v bakalářském a pro volitelné předměty v navazujícím magisterském studiu jsou navíc vyhrazeny tři víkendy v roce.

 

Výuka v kombinované formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v kombinovaném bakalářském i navazujícím magisterském studiu probíhají mimo zkouškové období (říjen - leden, konec února - květen), 1x za 14 dní - pátky odpoledne a soboty (někdy i častěji). Další tři víkendy v roce jsou určeny v navazujícím magisterském studiu pro volitelné předměty, v bakalářském studiu pro sebezkušenostní výcvik. Hodinové dotace jednotlivých předmětů naleznete ve Studijních plánech jednotlivých oborů.

 

Aktualizované rozvrhy přednášek pro jednotlivé studijní programy a ročníky naleznete na Nástěnce v informačním systému školy v sekci Dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem student

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634