Studijní materiály

Listování v prezentacích po jejich otevření vám umožní klepnutí na příkaz pod záhlavím "Úpravy" - "Upravit snímky"

Patopsychologie osobnosti (Mgr. Katarína Durecová)

Základy psychoterapie (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
       Vodítka k přípravě na zkoušku

 

Vybrané psychoterapeutické metody (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Výzkum v psychosociální oblasti (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Z akcí mimo PVŠPS: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.


Další materiály poskytují vyučující v rámci výuky.

Jsem student

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634