Přijímací zkoušky

Jsme jediná soukromá vysoká škola, kde můžete studovat jednooborovou psychologii, sociální práci, zdravotně sociální péči a ke každému oboru i psychoterapii. Získáte tak 2 odbornosti za 1 cenu!

Naše studijní obory

Psychologie: jednooborové studium bakalářské prezenční, připraven je navazující magisterský program se zaměřením na klinickou psychologii a poradenství.

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: bakalářský program v prezenční a kombinované (dálkové) formě, s navazujícím magisterským studiem!

Zdravotně-sociální pracovník: studium bakalářské prezenční s možností pokračovat v navazujícím magisterském programu. Jde o zcela nový studijní program, který činí ze sociálních pracovníků také zdravotníky, kteří najdou uplatnění nejen kdekoli v sociálních službách, ale zejména ve zdravotnictví. Můžete pracovat v klinických, ústavních, ošetřovatelských a sociálních zařízeních různého typu a zaměření. Také tento studijní obor obsahuje sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku, která je základem k získání úplného psychoterapeutického vzdělání.

Proč psychoterapie? Nejdůležitějším nástrojem působení v pomáhajících profesích je člověk sám, jeho osobnost. Tu je třeba dobře znát, dobře s ní umět zacházet a také o ni co nejlépe pečovat. V prvním stupni rozvíjíme sebepoznání a seberozvoj, ve druhém stupni probíhá výcvik a supervize.

Klademe důraz na bohatou a různorodou praxi během studia – ta se často stává pozdějším pracovištěm absolventů. Specifikem naší školy je studijní komunita, ve které se rozvíjí studijní společenství, pěstují se v ní osobní i kolegiální vztahy potřebné pro studium i budoucí profesi. Téměř 100 % našich absolventů odešlo do zaměstnání odpovídajícímu jejich vzdělání: ve státním a neziskovém sektoru, v poradenství, nemocnicích a léčebnách, v soukromých praxích, včetně zahraničních.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií oslaví tento rok 15 let od svého založení.Speciální nabídka pro uživatele Facebooku

Vypsali jsme 2. kolo přijímaček! Staňte se do 25. července 2010 fanouškem stránek školy na Facebooku a získejte pro 2. kolo přijímaček slevu 300 Kč z poplatku za přijímací řízení a pokud ve 2. kole uspějete, získáte navíc i slevu 1000 Kč z prvního školného! Držíme palce!

POSTUP:

  • Staňte se do 25. 7. 2010 fanouškem stránky naší školy na Facebooku -> můžete využít přímý link - "klikněte zde"
  • Poté na stránce naší školy na Facebooku klikněte vlevo v rámečku pod logem na link pod tímto textem: KLIKNĚTE NA ODKAZ NÍŽE A ZÍSKEJTE SLEVU 300 KČ NA 2. KOLO PŘIJÍMAČEK A 1000 KČ Z PRVNÍHO ŠKOLNÉHO! Získáte tak unikátní slevový kód (kód je platný pouze po dobu, po kterou budete fanouškem stránky naší školy na Facebooku).
  • Unikátní slevový kód uplatníte při přijímacích zkouškách, kde bude vyžádána Vaše identifikace.

O škole

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634