Aktuální informace PPF CŽV

Termíny fakultních víkendů na školní rok 2017 ‑ 2018:
22.-23.9.                 27.-28.10.          24.-25.11.               26.-27.1.                 23.-24.2.
23.-24.3.                 27.-28.4.            18.-19.5.                 15.-16.6.

Kontaktní informace
Adresa PPF je: PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00
Telefon/fax: 267 913 634                        e‑mail: ppf@pvsps.cz
H.Králová-studijní oddělení (bcstudijni@pvsps.cz), tel. 267913 634, 777 326 016: víkend.semináře, PPF
A. Ecksteinová (spravni@pvsps.cz), tel. 777 326 331: faktury, platby
M.Větrovcová (provozni@pvsps.cz), tel. 267 913 634: výcviky
H.Drábková (ppf@pvsps.cz), tel. 777 326 100: PPF speciální dotazy

Dotazník
Prosíme Vás, abyste vyplnili dotazník a poslali jej brzy na e-mail ppf@pvsps.cz nebo adresu PVŠPS-PPF, Hekrova 805, 149 00 Praha 4 nebo odevzdali během fakultního víkendu. Děkujeme Vám.

ZÁPIS  probíhá, stejně jako přednášky, v budově FFUK (v předsálí mezi 1. a 2. patrem) 22. 9.
Prosíme Vás, abyste na 1. fakultní víkend přišli včas, abyste si do začátku přednášek stihli vyřídit vše potřebné.
Čas mezi 13.00 - 15.00 je rezervován               především pro 1. ročník a
                od 15.00                                               pro 2. a 3. ročník.
Pokud se chcete vyhnout stání dlouhých front, můžete se přijít zapsat
v době   12.00 - 13.00                       (pro všechny ročníky). Můžete využít celé časové rozmezí

V 16.00 zveme posluchače 1. ročníku do velké posluchárny na setkání, kde se dozvědí základní informace o studiu na PPF a budou mít prostor pro dotazy. Zúčastnit se mohou i vyšší ročníky.

Prosíme posluchače, kteří zaplatili předplatné, aby si s sebou vzali doklad o zaplacení, a ty, kteří platili snížené předplatné (studenti denního studia, matky na MD, matky samoživitelky, nezaměstnaní, invalidní důchodci), také příslušný doklad.

Pokud jste nezaplatili předplatné, máte možnost je zaplatit složenkou nebo převodem z účtu na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, konst.symb. 379, variab. symbol: Vaše rodné číslo. Také je možné zaplatit na místě při zápisu. Ceny po 31. 8. jsou:
předplatné normální:           8 110 Kč                 předplatné snížené:                             6 580 Kč.

Cykly seminářů
Od dubna si můžete kupovat kartičky na cykly seminářů na příští školní rok (podzimní cyklus). Semináře zůstávají většinou stejné, jako byly v podzimním cyklu v minulém roce, časy se trochu mění.
Program a obsazenost seminářů najdete na stránce o cyklech seminářů.

Víkendové semináře:
Semináře, které se budou konat  na podzim a v zimě 2017-2018, včetně obsazenosti, najdete na stránce Víkendové semináře. Leták ke stažení ve Wordu najdete zde. Přihlášky naleznete zde.
V nejbližší době jsou volná místa v seminářích:

Relaxační techniky a techniky zvládání stresu Mgr. Pavla Štěpničková 7 - 8 říjen 2017
Asertivní komunikace Mgr. Ondřej Majuk 7 - 8 říjen 2017
Základy logoterapie a logodiagnostiky Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 13 - 15 říjen 2017
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle MUDr. Radana Syrovátková 14 - 15 říjen 2017
Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem PhDr. Jitka Pejřimovská 13 - 15 říjen 2017
Relaxační techniky Mgr. Lenka Procházková 20 - 21 říjen 2017
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" MUDr. Marie Štefanová 21 - 22 říjen 2017
Komunikační techniky Mgr. Katarína Loneková 21 - 22 říjen 2017
Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží Mgr. Eva Petráková 2 - 3 listopad 2017
Psychoterapie a šamanismus Mgr. Pavla Štěpničková 4 - 5 listopad 2017

Prosíme posluchače, aby vždy posílali přihlášku na seminář s údaji o zaplacení! Pokud od Vás dostaneme jen přihlášku bez platby nebo platbu bez přihlášky, nemůžeme z organizačních důvodů brát Vaše přihlášení jako závazné.
Pokud chcete platit fakturou, musíte o ni požádat A. Ecksteinovou (spravni(a)pvsps.cz).

Termíny zápočtů a zkoušek:
září      - obhajoba závěrečné práce po                      III. ročníku          (cena 600 Kč)
(práci je třeba zaslat do konce srpna na adresu: Dr.Růžičková, Hekrova 805, 149 00 P4.)
říjen                   ‑ zápočet po                                         I.ročníku               (cena 200 Kč)
listopad            ‑ zkouška po                                         II.ročníku             (cena 300 Kč)

Program PPF na školní rok 2017-2018:
Na příští školní rok připravujeme mimo jiné tyto cykly přednášek:

D. Holubová: Úvod do psychiatrie
Gestalt terapie
Jungovská psychoterapie

J. Kožnar: Lidská sexualita
Úvod do daseinsanalýzy
Přednášky - prezentace, literatura:
Na stránce Studijní materiály si můžete stáhnout prezentace některých přednášek, které proběhly v posledních letech na PPF, a materiály k některým seminářům. Podle možností budou k dispozici i některé další materiály.

Psychoterapeutický výcvik
Bude se otevírat další pětiletý sebezkušenostní výcvik 1. v daseinsanalytické komunitně-skupinové psychoterapii, přihlášky do 31. 8. 2017- předpokládaný začátek zima 2017, 2. v psychodynamické komunitně-skupinové psychoterapii - předpokládaný začátek zima 2017, přihlášky do 31. 8. 2017.

Bakalářské a magisterské studium psychologie a sociální práce:
V akademickém roce 2018-2019 otevíráme 1. denní bakalářské a navazující magisterské studium psychologie, 2. denní a kombinované bakalářské a navazující magisterské studium oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.  Další informace můžete dostat na tel. PPF nebo je najdete na www.pvsps.cz

Konference "Psychická změna"
Česká psychoanalytická společnost pořádá 2. Pražskou konferenci věnovanou odkazu Otto Fenichela: “Psychická změna" (jedinec – instituce - společnost) ve dnech 20. - 22. 10. 2017. Informace o konferenci a registrační formulář najdete zde

On-line časopis Psychoanalýza dnes
Vznikl nový on-line časopis Psychoanalýza dnes, kde si můžete přečíst zajímavé články.
Zážitková skupina
Kolegyně, které u nás vedou semináře Rogersovská psychoterapie a Práce s tělem v psychoterapii, nabízejí Zážitkovou skupinu pro rozvoj osobnosti. Do skupiny je možné přistoupit, probíhá každé  úterý 18-19.30 v Praze 10. Informace: Saša Heidlerová - 721346697, Eva Havrdová - 602260442. Jde vlastně o trénink v mezilidských vztazích, vnímání a vyjadřování vlastních pocitů za pomoci skupiny a terapeutek.
Vaše dojmy a názory
Uvítáme, když budete více využívat možnosti napsat své názory, dojmy, nápady k právě probíhajícímu víkendu a vhodíte je do krabičky k tomu určené. Zajímá nás, co si myslíte a jak to vidíte Vy.
Okénko sdělení a informací (na PPF v sobotu v 10.45)
Pohled do okénka sdělení a informací je oboustranný. Okénko je určeno posluchačům, je to místo, kde můžete ostatním sdělit něco, co považujete za důležité, co chcete, aby ostatní věděli, o co se chcete s ostatními podělit. Ke stejnému účelu slouží vedení fakulty a učitelům, kteří chtějí nebo potřebují s Vámi komunikovat. V okénku se podělujeme o radosti, které nás potkaly, starosti, které nás kruší, události, které nás těší a zajímají či zlobí. Způsob vyjádření je volný, může být i ve verších, obrazech či pohybu.
Ubytování
Informace pro zájemce o ubytování v budově školy PVŠPS (Hekrova 805, P 4):
Všichni posluchači, kteří chtějí tuto možnost využít, s sebou musí mít spacák nebo deku a karimatku (matrace nejsou k dispozici). K dispozici je kuchyňský kout s lednicí a sprcha. Budova je otevřena v pátek od 21.30 - 23.30 a v sobotu ráno do 8.00. Cena za zajištění noclehu je 70 Kč.
Absolventi PPF:
Absolventi PPF (studenti, kteří uzavřeli studium a mají diplom) mají možnost navštěvovat jednotlivé víkendy PPF za sníženou cenu 200 Kč (za jeden víkend).

Informace o knihách:

Smékal, V.: Psychologie duchovního života
Brno: Cesta 2017
Dílo renomovaného psychologa prof. Vladimíra Smékala se zabývá mnoha úrovněmi vztahu mezi psychologií a spiritualitou. Vysvětluje, co je to duchovní život a jaké má účinky na psychiku, seznamuje s významnými názory na otázky existence duše a její funkce a možnosti, pojednává o vědomí, osobnosti a o souvislostech mezi typovou strukturou osobnosti a povahou jejího duchovního života.

Schovanec J.: Vítejte v Autistánu
Praha: Paseka, Pasparta 2017
Přízračná stanice londýnského metra, orientální bazar, exotická gastronomie Balúčistánu… Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás v souboru krátkých svižných textů zve na originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky svým bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku dokáže vyprávět fascinující věci.
Více než čtyři desítky vtipných kapitol staví otázku, co je a co není normální, do naprosto nového světla. A na základě vlastního autorova příběhu přesvědčivě ukazují, jak se dá handicap proměnit ve výhodu. Není divu, že ho milují čtenáři i účastníci jeho zábavných přednášek po celém světě.

Earl Hopper (ed.), Haim Weinberg (ed.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 1. díl: Převážně teorie
IRENE, Praha 2015
Kniha Sociální nevědomí přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní psychoterapeuti, skupinoví analytici vysvětlují skryté motivace a síly, které dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu rozhodování v životě jedinců, analýza sociálního nevědomí může pomoci lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově.

Earl Hopper (ed.), Haim Weinberg (ed.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 2. díl: Převážně základové matrice
IRENE, Praha 2016
Zatímco první díl především definuje pojem „sociální nevědomí“ v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší studie o smyslu tří mýtů: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů drúzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí

Ohler, N.: Totální rauš. Drogy ve třetí říši
Host, Brno 2017
V době, kdy už vůdcovy rozkazy nezabíraly, umožňovaly mu omamné látky žít mimo realitu. Dalším nacistům pak pomáhaly zvládat šílenství války, kterou zosnovali, a vypořádat se s tlakem, který režim vyvíjel i na své přední představitele. Kniha je připomenutím, že jakékoli drogy, kromě výjimečných případů nepřinášejí dobro, ale spíše deformují vnímání, vztah k sobě i světu a oslabují porozumění a odpovědnost.

Nezbeda, O.: Průvodce smrtelníka. prakticky o posledních věcech člověka
Paseka, Praha 2017
Průvodce smrtelníka je dílem překvapivě čtivým, přesvědčivě srozumitelným a ve svém působení na čtenáře uklidňujícím a pozitivním. Nabízí sdělení, vhled i radu tam, kde mnozí z nás upadají do rozpaků, paniky či bezradného odmítání tématu lidského odcházení a smrti. Je doslova dobrým průvodcem každého smrtelníka.

Shalit, Erel: Cyklus života. Témata a příběhy životní cesty
Portál, Praha 2017
Cyklus života zkoumá vzorce, které se promítají do našeho života s tím, jak si hledáme své místo ve světě, snažíme se žít autenticky a budovat si domov – to místo uvnitř nás, které v rychlém tempu dnešního světa tak snadno opomíjíme či přehlížíme. V první polovině života jako mladí cestovatelé domov opouštíme za dobrodružným hledáním vlastní cesty. V druhé polovině se obvykle vydáváme na velmi dlouhou cestu utváření vlastního domova. V každé životní fázi je v nás přítomna archetypová podstata – božské dítě, puer a puella, dospělý, senex. Porozumět jí můžeme prostřednictvím příběhů, v nichž se odvíjejí témata typická pro každý věk – slast, strach z opuštění, stud, sebeláska, nezávislost a iniciativa, osud, stažení se z života. Archetypová cesta životem se pak odvíjí v neustálém procesu individuace a hledání smyslu a životních hodnot.

Rawlins, Rosemary: Škola naděje
Triton, Praha 2017
Příběh péče o partnera s vážným poraněním mozku – kniha o strachu, soudržnosti a vzájemné lásce. Úspěšný manažer a vášnivý cyklista Hugh Rawlins je při jedné z vyjížděk na kole sražen na silnici nepozornou řidičkou. Utrpí natolik vážné poranění hlavy, že není zpočátku jisté, zda vůbec přežije – a pokud ano, tak s jakými následky. Jeho ženě Rosemary a dvěma nedospělým dcerám se rázem obrátí život naruby. Z živitele rodiny je náhle bezmocný muž s rozumem malého dítěte, který potřebuje dohled a pomoc ve dne v noci. Rosemary Rawlinsová nachází úlevu v psaní deníku, v němž podrobně a upřímně, dokonce s humorem popisuje každodenní boj o návrat k normálnímu životu a postupné uzdravování svého muže. Nevyhýbá se ani obdobím beznaděje a zoufalství, kdy se mohla opřít jen o neochvějnou víru ve šťastný zvrat. Ten nakonec přichází a Hugh se vrátí nejen k práci, ale také k cyklistice a surfování. Jsme svědky dvou let zápasu naplněného intenzivními zážitky, jež všechny členy rodiny emočně promění, uvolní a otevřou novým možnostem.

Lindner, Robert M. Padesát minut
Portál, Praha 2016
Autor knižní předlohy k filmu Rebel bez příčiny a zkušený psychoterapeut a psychoanalytik Robert Lindner napsal pět napínavých příběhů z vlastní terapeutické praxe. Poutavě v nich líčí proces terapie, která si v mezních situacích žádá nekonvenční, tvůrčí přístup. Význam intuice v práci zkušeného terapeuta se ukazuje jako stěžejní. Terapeut vystupuje především jako ten, kdo hledá cestu ke klientovi, vždy se snaží porozumět a najít tu nejlepší alternativu pomoci. Je upřímný i ve svých tápáních a selháních a to ho, a psychoterapii jako takovou, zpřístupňuje a zlidšťuje.

Wolynn, M, Trauma, nechtěné dědictví
Triton, Praha 2017
Jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat. Deprese. Úzkosti. Chronické bolesti. Fobie. Obsedantní myšlenky. Tyto obtíže v některých případech nemívají žádnou konkrétní příčinu. Odkud se tedy berou? Kořeny těchto problémů se mohou skrývat v životě našich rodičů, prarodičů, a dokonce i praprarodičů. Nejnovější vědecké výzkumy podporují to, co mnozí již dlouho tušili – traumatická zkušenost se může předávat z generace na generaci. Dokonce i v případě, že osoba, která původní trauma utrpěla, zemřela, její příběh byl zapomenut či se o něm nemluvilo, mohou vzpomínky a pocity žít dál v jejích dětech a vnucích.

E. Berne: Sex v lidském milování
Portál, Praha 2017
Kniha je založena na autorových přednáškách, které měl v roce 1966 na Kalifornské univerzitě. Autor zde svým typickým esejistickým, humorným a místy prostořekým způsobem pojednává o sexualitě ze všech možných úhlů: o tom, jak hovořit o sexualitě, jak zacházet s obscenitou, jakým způsobem provádět sexuální výchovu, o orgasmu, o používání a zneužívání sexuálních orgánů, o vztahu sexuality k vědě, náboženství, zdraví, etice, estetice, intimitě či manželství. Velká část knihy je věnována vztahu sexuality a transakční analýzy, takže autor s pomocí schémat rozebírá analýzu sexuálních transakcí v různých typech vztahů, pojednává o sexuálních hrách a scénářích.

 Z. Neubauer: O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání
Malvern, Praha 2004
Kniha obsahuje eseje o vztahu vědy a filosofie, rozsáhlé pojednání o imaginaci a pohádku o Sněhurce. Autor byl široce vzdělaný biolog, filosof vysokoškolský učitel. Jeho kniha patří mezi ty, které ukazují jiné možné pohledy na živou přírodu, kterou nevnímá, ani nepovažuje za produkt bezduchých biologických zákonů, ale představuje ji jako mnohem komplikovanější skutečnost, jejíž jsme součástí.

J. Hájíček: Dešťová hůl
Host, Brno 2016
Román uzavírá autorovu volnou vesnickou trilogii. Hájíček opět poutavě a s kronikářskou přesností zachycuje prostředí jihočeské vesnice. Znovu spoléhá na téměř detektivní zápletku, oproti předešlým románům ale výrazně posiluje existenciální linii příběhu.

Sorj Chalandon: Čtvrtá zeď
Argo, Praha 2016
Ozvěna masakru v palestinských táborech Sabra a Šatíla. Francouzský režisér se snaží vzdorovat válce tím, že v rozbombardovaném bejrútském kině uvede divadelní hru s herci různého vyznání a zastupujícími všechny znepřátelené strany. Silná kniha, jež pomáhá pochopit, co se děje za hranicemi našeho malého světa.

L. Ulická: Zelený stan
Paseka, Praha, Litomyšl 2016
Román se odehrává v Sovětském svazu v 60. a 70. letech 20. století a autorka si v něm všímá osudů obyčejných lidí na pozadí velkých dějin. Mozaikovité a precizně konstruované vyprávění lze číst jako poctu člověku, který se navzdory nesvobodné době snaží žít, jak nejlépe umí, a také jako hold přátelství, literatuře a hudbě.

R. Fulghum: Poprask v sýrové uličce
Argo, Praha 2016
Robert Fulghum tak, jak ho známe a máme rádi. Je čím dál starší, moudřejší, ale smysl pro humor ani v nejmenším neztrácí. Utvrdí vás v tom, že je každý den plný zázraků, které člověk vidí, jen když chodí po světě s otevřenýma očima i srdcem…

A. Millerová: Nesmíš si povšimnout. Realita dětství a dogmata psychoanalýzy
Triton, Praha 2016
Nesmíš si povšimnout – nesmíš si uvědomit, co se ti kdysi přihodilo a co dál nevědomky opakuješ. Psycholožka Alice Millerová tento mlčky předávaný příkaz přirovnává k náboženským přikázáním, o nichž se přece také nediskutuje! Situace, do nichž rodiče staví své děti, jsou často opakováním situací, v nichž se oni sami ocitali ve svém dětství. A k přerušení tohoto řetězce je potřeba mnohem víc, než jenom uvědomit si jeho existenci.

 E. T. Gendlin:  Dialog s prožíváním. Tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni
Ježek, Praha 2016
Eugene T. Gendlin je známý především jako autor psychoterapeutické metody zvané focusing,která pracuje s tělem a prožíváním jako s významnými nástroji vědění a rozumění. Kniha Dialogs prožíváním ukazuje ovšem více Gendlinovu filosofickou reflexi terapie a života. Jeho tématy jsou např.: Co obnáší terapeutická změna? Jedná se o změnu „prožívání“? Jaké důsledky to v tom případě bud mít pro obecný psychologický model osobnosti? Co se vlastně skrývá pod výrazem „nevědomí“, kterým od Freuda označujeme oblast „vytěsněných prožitků“? Jak mluvit o prožitcích, pro které nám chybí slova? Lze s vlastním proměnlivým prožíváním navázat kontakt, nebo s ním dokonce vést dialog?

H. Kirschenbaum; V. Land Henderson: Rozhovory s Carlem R. Rogersem
Portál, Praha 2016
Známý psychoterapeut Carl R. Rogers absolvoval během svého života řadu rozhovorů. Rogers v této knize rozmlouvá s chasidským filozofem M. Buberem, protestantským teologem P. Tillichem, behavioristickým psychologem B. F. Skinnerem, vědci a filozofy M. Polayim a G. Batesonem. Jsme v ní mimo jiné svědky živých polemik, hájení odlišných pozic, nesouhlasu, které dávají nahlédnout do bohatého myšlenkového a duchovního světa všech zúčastněných. Kniha je nesmírně inspirující četbou pro všechny, které zajímá osobnost Carla R. Rogerse, ale i intelektuální atmosféra doby, v níž žil.

 J. Růžička, O. Čálek: Výklad snů daseinsanalytickodu metodou
Triton, Praha 2016
Autoři předkládají způsob jak rozumět snům z fenomenologických pozic. Fenomenologie uplatněná v psychoterapii byla M. Bossem pojmenována jako daseinsanalýsa. Ta vychází z bezprostřední autentické snové zkušenosti snícího, kterou důsledně neopouští. Kniha má dvě části. První se věnuje obecnému popisu a vysvětlení metodologie výkladu, druhá speciální pak rozboru některých pojmů a výkladových metod, které dokumentuje a zdůvodňuje na konkrétní práci se sny. V druhé části se setkáváme s důsledně domyšleným a praxí dokládaným tvrzením, že žijeme dvojím odlišným životem. Životem bdělým a snovým. Vzájemná odlišnost pak ústí v poznání, že jeden nelze bez vážných deformací převádět na druhý, jak je běžné u dosavadních výkladových systémů. Mezi bděním a sněním je však možné vést výkladové paralely a analogie.

Viktor E. Frankl: Utrpení z nesmyslnosti života
Portál, Praha, 2016
Kniha obsahuje přednášky z let 1957–1975, v nichž se jako červená nit táhne otázka člověka po smyslu života. Viktor Frankl je přesvědčen, že utrpení z pocitu hluboké nesmyslnosti a ochromující prázdnoty života je specifickou nemocí naší doby. Vytvořil proto terapeutickou koncepci, s jejíž pomocí toto existenciální vakuum úspěšně léčil. V této knize dává nahlédnout do svého myšlení i praxe a na mnoha příkladech ukazuje, jak se dá utrpení z nesmyslnosti života léčit. „Názory, které profesor Frankl zastává v této a dalších svých knihách, znamenají nejdůležitější přínos pro obor psychoterapie od časů Freuda, Adlera a Junga. A jeho styl je mnohem čtivější.“ (Sir Cyril Burt, předseda British Psychological Society). „Tento svazek je tak zhuštěný, tak prodchnutý žhoucím humanismem, tak bohatý na dokumentaci a jeho kritické postoje jsou tak uvážlivé, že zasluhuje podrobnou četbu stránka co stránka.“ (Annales Médico-psychologiques).

Timothy Snyder: Černá zem. Holokaust – historie a varování
Paseka – Prostor, Praha, 2015
Má ještě stále smysl vracet se k holokaustu? Timothy Snyder přesvědčivě ukazuje, že rozhodně ano. V této knize dokázal osvětlit vznik a průběh hromadného vyvražďování evropských Židů překvapivě neotřele a objevně. A rovněž organicky připojil navýsost platné poselství pro přítomnost i budoucnost. Přesvědčení o tom, že určitá skupina lidí (například muslimové) má nějaké předem dané vlastnosti, které pro ni platí jako celek, a že si dokonce zaslouží být namleta do masokostní moučky, totiž dokonce sílí. Snyderova kniha je tak dnes bohužel aktuálnější než v době, kdy ji psal.

Alexijevičová, S.: Doba z druhé ruky
Pistorius, Příbram 2015
Kniha nabízí hlubokou sondu do ruské společnosti a pomáhá porozumět jejímu současnému vývoji. Čtenáře nutí zamyslit se, co je to Rusko a proč je neschopné rychlejší modernizace. Proč se obliba autokrata Putina pohybuje kolem 85 % a proč 70 % Rusů považuje Stalina za velkého muže. Je to kniha o tom, proč je velkoruský šovinismus nejen stále živý, ale, žel bohu, i stále militantnější. Mimořádná kniha, ověnčená řadou nejprestižnějších cen (ve Francii zvítězila v anketě časopisu Lire o Nejlepší knihu roku 2013 a získala Prix Médicis 2013, v Německu Mírovou cenu německých knihkupců 2013, předávanou na Frankfurtském veletrhu, autorka sama se již před tím stala laureátkou dalších významných cen v Německu, Švédsku, Polsku, Francii, Rusku a USA).

 Ferguson, N.:  Civilizace. Západ a zbytek světa
Dokořán, Argo, Praha 2014
Co je podstatou Západu, kde jsou jeho hranice a kam chceme patřit my sami? Nepřišel čas být na dědictví Západu (nearogantně) hrdý? A je možné uchýlit se do ústraní s jednosvazkovým kompletním Shakespearem a těšit se pocitem, že jeho četbou zachraňuji západní civilizaci? K těmto otázkám inspiruje tato kniha, dílo významné a hodné doporučení, jež ale odráží i současnou nejistotu příslušníků tohoto civilizačního okruhu. Jako inspirace pro vášnivé příznivce polemických diskusí. Kniha představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se zbytkem světa od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou, obdobně jako ve velmi úspěšné knize Vzestup peněz, se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za zbytkem světa v mnohém velmi pokulhávala. Spolu s tím se ale zároveň táže, jaký bude vývoj západní civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby ve střetu s asijskými tygry a s fundamentálním islámem poněkud začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou cenu za to bude muset zaplatit.

Matějček,  Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Grada, Praha 2004
Nestor české dětské psychologie, renomovaný autor a uznávaný odborník zve rodiče na výpravu do jednoho období lidského života – do doby od narození až do předškolního věku. Rodiče mají možnost krok za krokem sledovat, co se s dítětem v období tohoto překotného psychomotorického vývoje děje, nač mají být připraveni, na co se mohou těšit a na co je třeba dát pozor. Autor vychází ze své výzkumné práce a dlouholeté klinické praxe a s laskavou moudrostí nabízí svou zkušenost všem, kteří chtějí porozumět svému dítěti a dobře je provést první životní etapou až ke vstupu do školy.

Freud, S.: Psychopatologie všedního života 
Portál, Praha 2016
Kniha z roku 1901 je výsledkem sledování tzv. chybných úkonů (zapomínání, přeřeknutí, chybné čtení, přepsání, přehmátnutí atd.). Ty lze podle Freuda racionálně vysvětlit jako produkt činnosti nevědomí, a vyloučit tak pouhou náhodu. Protože chybné úkony projevuje každý z nás, jsme podle autora všichni tak trochu neurotici. Kniha, která je již typickým Freudovým psychoanalytickým dílem může sloužit jako vhodný úvod do Freudova učení. Řadí se zároveň mezi vůbec nejznámější Freudovy spisy a je považována za psychoanalytický příspěvek studia lidského chování, psychopatologie i lingvistiky a sémantiky.

Levenson, H.: Krátká dynamická psychoterapie
Portál, Praha 2016
Krátkodobá dynamická psychoterapie náleží mezi integrativní přístupy. Zdůrazňuje práci s vymezenou časovou perspektivou, konkrétní témata a práci s cíli, aktivitu terapeuta, terapeutickou alianci, terapeutický kontrakt. Z některých psychodynamických pojmů vychází (důležitost dětských zážitků, nevědomí, přenosu a protipřenosu), zatímco od jiných se odlišuje (práce s klientovými zdroji spíše než s regresí, práce tady a teď, menší role interpretace). Zakomponovává teorii attachmentu, zaměřuje se na změnu maladaptivních vztahových vzorců. Od vhledu se více přesouvá k emocím a práci s empatií. Je citlivá na multikulturní aspekty. Kniha se snaží zjednodušením plnosti života pochopit základní motivy potíží i způsoby, jak je napravit. Prezentované poznatky ilustruje pomocí kazuistik.

Le Bon, Gustave: Psychologie davu
Portál, Praha 2016
Kniha je jedním ze slavných děl citovaných v učebnicích psychologie i dalších společenských věd. Le Bon svou koncepci davu vybudoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce. Podle něj v davových situacích dochází k tzv. deindividuaci – to znamená, že jednotlivci přestávají sami sebe vnímat jako individuální bytosti a splývají s ostatními do jednoho mentálního sugestibilního celku, v němž se rychle šíří emoce a často i asociální chování. Deindividualizované chování, v němž se lidé dočasně přestávají chovat podle sociálních norem vštípených výchovou, Le Bonn vysvětluje sice značně zjednodušeně, ale přesto vystihuje jeho rysy. Zjednodušování bylo Le Bonovi vytýkáno zejména v souvislosti s mnohem složitějším pojetím chování velkých anonymních lidských skupin psychoanalýzou, strukturalizmem, či  teoriemi učení, popřípadě moderním darwinismem.  Nicméně kniha patří mezi první sociálně-psychologické práce a je na ní vidět, jak velký úsek psychologie mezitím udělala, aniž by byly autorem popisované jevy popřeny.

McWilliamsová, N.: Psychoanalytická diagnóza
Portál, Praha 2016
Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie. Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy klientů a naznačuje, jak může pochopení pacientovy individuální struktury osobnosti rozhodujícím způsobem ovlivnit terapeutický fokus a způsob intervencí. Téma autorka zpracovává přehledným a srozumitelným způsobem, četné klinické příklady prezentuje s humorem a vcítěním, a tak se jí daří abstraktní koncepty vskutku oživit.

Boadella, D.; Correa, M.; Frankel, E.: Biosyntéza. výběr z textů
Triton, Praha 2009
Kniha představuje psychoterapeutickou metodu s někomu možná tajemně znějícím názvem biosyntéza. Biosyntéza je moderním přístupem v somatické psychoterapii založeným na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách. Výraz „biosyntéza“ znamená „integraci života“, především pak integraci tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního. V psychoterapeutické praxi proto biosyntéza vedle rozhovoru využívá také práci s pohybem, dotekem, dechem či imaginací.

Hnízdil J.: Zaříkávač nemocí – Chcete se léčit nebo uzdravit?    
Lidové noviny, Praha, 2014
Zaříkávač nemocí je sestavený z textů, komentářů a rozhovorů, věnovaných nemocem lidí, vrcholového sportu, politiků i celé společnosti. Datují se od roku 2010, kdy vyšla knížka  Mým marodům, do roku 2014.

Eriksen T. H., Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě
Triton, Praha 2007
Sborník esejí norského antropologa se věnuje široké paletě témat (etnicita, nacionalismus, kulturní komplexita, politika identit, multikulturní identita, etnický konflikt), která jsou obzvláště v posledních letech aktuální.

Lewis Bernard: Kde se stala chyba? Vliv Západu na Střední Východ a jeho následná odpověď
Volvox Globator, Praha 2016
Kniha Bernarda Lewise, emeritního profesora blízkovýchodních studií na Princetonské univerzitě, vypráví příběh islámského Středního východu. Křesťanská Evropa, vzdálená země za severozápadní hranicí islámského světa, byla považována za vnější území temnoty, ovládané barbary a nevěřícími, od nichž se nebylo čemu učit a kterých se nebylo proč obávat. Vše se ale změnilo, dříve přezíraný Západ dosahoval vítězství za vítězstvím, nejprve na bitevních polích, později v obchodě a poté i téměř v každé oblasti veřejného a soukromého života. Bernard Lewis zkoumá fascinujícím způsobem reakci islámského světa na tyto procesy v posledních třech staletích a snaží se porozumět tomu, proč najednou k takové změně došlo a proč byl Střední východ předstižen, zcela zastíněn a nakonec i stále více ovládán opovrhovaným Západem.

W. Berner: Perverze
Grada, Praha 2015
Pojem „perverze“, pohybující se na pomezí psychického a fyzického, začal ve svých psychoanalytických koncepcích propagovat Sigmund Freud. Studium perverzí otevřelo hluboký vhled do způsobu fungování sexuality a erotiky, který měl rozhodující význam pro utváření jeho teorie lidské psychiky. V současné době se pojem „perverze“ v kontextu psychiatrie už téměř nepoužívá a stále více je nahrazován označeními „parafilie“ nebo „porucha sexuální preference“.

Angelo E. Volandes: Umění rozhovoru o konci života
Cesta domů, Praha 2015
Žijeme většinou tak, jak si přejeme. Ale umíráme většinou úplně jinak, než si přejeme. Autor knihy Umění rozhovoru o konci života, významný americký lékař, ukazuje na poutavých příbězích sedmi svých velmi rozdílných pacientů, jejichž život končí, že k dobrému konci nepotřebujeme za každou cenu vyspělé lékařské technologie, ale spíše něco, co nám je velmi vlastní – rozhovor.

Tomáš Halík: Stromu zbývá naděje. Krize jako šance
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014
Tento soubor esejů spojuje velké téma: naděje. Autor učí úctě ke každé podobě lidské naděje, protože v ní může být skryto víc, než jen cíl, k němuž se vědomě upíná - v hloubi naděje tuší žízeň po absolutnu. Naděje je zvláště aktuální téma v čase krize, kterou autor pojímá šířeji než jen krizi ekonomickou. Každá krize je však šance: právě krize v životech jednotlivců i společností, v nichž se mnohé naděje ukazují být pouhými iluzemi, umožňuje naději pročistit se a uzrát, "zamířit na hlubinu" - krize je tak kolébkou naděje.

McGuire, William; Hull, R. F. (eds.), Rozhovory s C. G. Jungem
Portál, Praha 2015
Rozhovory z let 1933–1961 jedinečným způsobem zachycují vývoj osobnosti C. G. Junga a jeho ducha. Soubor tvoří zhruba 20 interview pro noviny, časopisy, rozhlas i televizi. Obsažen je i rozhovor s Johnem Freemanem pro televizní stanici BBC, jenž proslul tím, že se v něm Jung svou slavnou větou „Nemusím věřit, ale vím“ vyjadřuje k víře v Boha. Hovoří o válce. Vysvětluje základní alchymické koncepty, pojem archetypu či téma osobnostní typologie.

Žantovský M.:  Havel
Argo, Praha 2014
Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství – a politický (a do značné míry i kulturní) odkaz Václava Havla dodnes Michael Žantovský rozvíjí. Jeho kniha nabídne nejenom autorův pohled „zevnitř“; Žantovský je vystudovaný psycholog, ale dokáže Havlovo působení vnímat i kriticky, s maximální možnou objektivitou a lidskou i odbornou erudicí.

Ženatá, K.: Obrazy z nevědomí -- Arteterapie a sebezkušenost I - Práce v arteterapeutické skupině
Kolem, Praha 2015
Aktualizované vydání úspěšné publikace, která obsahuje informace o skupinových terapeutických procesech v autorčině ateliéru. Přibližuje možnosti procesu sebevyjádření pomocí výtvarných technik a imaginace. V nabízených tématech se dotýká struktury osobnosti člověka a povzbuzuje čtenáře k jeho vlastnímu sebepoznání. Ukazuje jednotlivé kroky vedoucí k vyjádření, pochopení, přijetí a zpracování životní cesty jako tvůrčího procesu. Knihu dotvářejí citace autentických výpovědí členů skupin.

Ženatá, K.: Obrazy v pohybu -- Arteterapie a sebezkušenost II - Jedenadvacet zastavení s aktivní imaginací v arteterapii
Kolem, Praha 2015
Obrazy v pohybu, které jsou druhým dílem volné trilogie, obsahují více než padesát návodů k imaginacím. Knihu dotvářejí citace výpovědí členů skupin. Aktivní imaginace nabízí mnohavrstevnatou příležitost k setkání osobního a kolektivního nevědomí. Imaginární obrazy v symbolické rovině pomáhají integrovat vnitřní konflikty. Projevují se jako kreativní síly, rozhýbávají ztuhlost, pomáhají změně.

Ženatá, K.: Obrazy z arteterapie -- Arteterapie a sebezkušenost III - Příběhy z druhé strany
Kolem, Praha 2015
Třicet dva zpovědí z „druhé strany“. Třetí svazek volné trilogie není tak docela autorským dílem Kamily Ženaté, ale souborem dokumentárního charakteru, autentickým svědectvím mužů a žen, kteří prošli jejím arteterapeutickým ateliérem. Kniha obsahuje otevřeně, odvážně popsané životní příběhy, jež mohou podnítit čtenáře k jeho vlastní cestě za sebepoznáním.

Weiser A. C.: Síla focusingu
Portál, Praha 2015
Focusing je metoda sebezkoumání na základě vnímavosti k signálům vlastního těla. Podle autorky této knihy se dokonce jedná o nejrychlejší způsob, jak poznat a prožít sebe sama. Kniha Síla focusingu je výbornou pomůckou pro každého, kdo s focusingem začíná, ale vhodná i pro toho, kdo s ním již má zkušenosti. Popisuje tuto metodu i obtíže, které se při jejím provádění mohou objevit. Dává tipy, na co si dát pozor při provádění jednotlivých fází.

Freeman, D., Freeman, J. Garety, P.: Podezřívavost a paranoidní myšlenky
Portál, Praha 2015
Strach z druhých lidí ve společnosti, zdá se, kulminuje, ať již je to strach z teroristů, konzumace alkoholu a drog u mládeže, z násilníků na dětech nebo pachatelů jiných trestných činů. Pokud má někdo obavy z druhých lidí, rozhodně není sám: asi třetina populace se pravidelně potýká s podezřívavostí či paranoidními myšlenkami. Podezřívavost se přitom netýká jen lidí v ordinacích psychiatrů a psychologů, ale vyskytuje se hojně i v široké veřejnosti.

Moore, R.; Gillette, D.: Král, Válečník, Kouzelník, Milovník
Portál, Praha 2015
Tato kniha se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích. Podle autorů je mužství utvořeno čtyřmi archetypickými mužskými energiemi, které jsou všem mužům vrozené a slouží různým účelům. Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: krále, válečníka, kouzelníka i milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvořivá.

Grün, A.: Kořeny
Portál, Praha 2015
Kořeny jsou téma, které propojuje jak život jedince, tak kultury a civilizace, duchovní život stejně jako psychologii. Řada problémů moderní doby je spojována s vykořeněním, které se odehrává jak na úrovni člověka, tak společnosti. Uzdravování kořenů je populárním tématem duchovního života i psychoterapie. Anselm Grün se připojuje k reflexi tohoto důležitého fenoménu a nab&