Aktuální informace PPF CŽV

Termíny fakultních víkendů na školní rok 2017 ‑ 2018:
22.-23.9.           27.-28.10.         24.-25.11.         26.-27.1.           23.-24.2.
23.-24.3.           27.-28.4.           18.-19.5.           15.-16.6.

 

V podzimním cyklu seminářů říjen - únor jsou v některých seminářích ještě volná místa. Na semináře, u kterých není napsáno, že jsou obsazené v seznamu zde, můžete přijít přímo bez přihlášení. Dostanete tam pouze nálepku a kartičku si potom koupíte v pátek před přednáškami na PPF (650 Kč). Prosíme, přijďte dostatečně včas, abyste si stačili vše vyřídit. Kartičky na jarní cyklus seminářů se začnou prodávat v listopadu.

Termíny zápočtů a zkoušek:
říjen ‑ zápočet po I.ročníku (cena 200 Kč)
(Písemné práce je nutné zaslat nejpozději do 10.10.2017 na adresu: Dr.E.Růžičková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, kústnímu zápočtu je nutno se přihlásit na zářijovém víkendu.)
listopad ‑ zkouška po II.ročníku (cena 300 Kč)
(Je třeba se přihlásit na říjnovém víkendu u paní Maťové.)
únor ‑ zápočet po I. ročníku (cena 200 Kč)
(písemné práce je nutné zaslat nejpozději do 10.2.2018 na adresu: MUDr. E. Růžičková, PVŠPS-PPF, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, k ústnímu zápočtu je nutno se přihlásit na lednovém víkendu.)

Program PPF na školní rok 2017-2018:
Na tento školní rok připravujeme mimo jiné tyto cykly přednášek:

D. Holubová: Úvod do psychiatrie
O. Schorm: Gestalt terapie
P. Zach: Jungovská psychoterapie

J. Kožnar: Lidská sexualita
Úvod do daseinsanalýzy

Nabízíme přípravný kurz k přijímacímu řízení pro bakalářské studium psychologie, který začíná 1. listopadu. Přihlášky do 20.10. Více informací najdete zde.

Psychoterapeutický výcvik
Bude se otevírat další pětiletý sebezkušenostní výcvik 1. vdaseinsanalytickékomunitně-skupinové psychoterapii, přihlášky do 30. 9. 2017- předpokládaný začátek zima 2017, 2. vpsychodynamickékomunitně-skupinové psychoterapii - předpokládaný začátek zima 2017, přihlášky do 15. |9. 2017.

Bakalářské a magisterské studium psychologie a sociální práce:
V akademickém roce 2018-2019 otevíráme 1. denní bakalářské a navazující magisterské studium psychologie, 2. denní a kombinované bakalářské a navazující magisterské studium oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Další informace můžete dostat na tel. PPF nebo je najdete na www.pvsps.cz

Konference "Psychická změna"
Česká psychoanalytická společnost pořádá 2. Pražskou konferenci věnovanou odkazu Otto Fenichela: “Psychická změna" (jedinec – instituce - společnost) ve dnech 20. - 22. 10. 2017. Informace o konferenci a registrační formulář najdete zde.

Přednášky - prezentace, literatura:
Na stránceStudijní materiálysi můžete stáhnout prezentace některých přednášek, které proběhly v posledních letech na PPF, a materiály k některým seminářům. Podle možností budou k dispozici i některé další materiály.
   

On-line časopis Psychoanalýza dnes
Vznikl nový on-line časopis Psychoanalýza dnes, kde si můžete přečíst zajímavé články.

Zážitková skupina
Kolegyně, které u nás vedou semináře Rogersovská psychoterapie a Práce s tělem v psychoterapii, nabízejí Zážitkovou skupinu pro rozvoj osobnosti. Do skupiny je možné přistoupit, probíhá každé  úterý 18-19.30 v Praze 10. Informace: Saša Heidlerová - 721346697, Eva Havrdová - 602260442. Jde vlastně o trénink v mezilidských vztazích, vnímání a vyjadřování vlastních pocitů za pomoci skupiny a terapeutek.
Vaše dojmy a názory
Uvítáme, když budete více využívat možnosti napsat své názory, dojmy, nápady k právě probíhajícímu víkendu a vhodíte je do krabičky k tomu určené. Zajímá nás, co si myslíte a jak to vidíte Vy.
Okénko sdělení a informací (na PPF v sobotu v 10.45)
Pohled do okénka sdělení a informací je oboustranný. Okénko je určeno posluchačům, je to místo, kde můžete ostatním sdělit něco, co považujete za důležité, co chcete, aby ostatní věděli, o co se chcete s ostatními podělit. Ke stejnému účelu slouží vedení fakulty a učitelům, kteří chtějí nebo potřebují s Vámi komunikovat. V okénku se podělujeme o radosti, které nás potkaly, starosti, které nás kruší, události, které nás těší a zajímají či zlobí. Způsob vyjádření je volný, může být i ve verších, obrazech či pohybu.
Ubytování
Informace pro zájemce o ubytování v budově školy PVŠPS (Hekrova 805, P 4):
Všichni posluchači, kteří chtějí tuto možnost využít, s sebou musí mít spacák nebo deku a karimatku (matrace nejsou k dispozici). K dispozici je kuchyňský kout s lednicí a sprcha. Budova je otevřena v pátek od 21.30 - 23.30 a v sobotu ráno do 8.00. Cena za zajištění noclehu je 70 Kč.
Absolventi PPF:
Absolventi PPF (studenti, kteří uzavřeli studium a mají diplom) mají možnost navštěvovat jednotlivé víkendy PPF za sníženou cenu 200 Kč (za jeden víkend).

Informace o knihách:

Smékal, V.: Psychologie duchovního života
Brno: Cesta 2017
Dílo renomovaného psychologa prof. Vladimíra Smékala se zabývá mnoha úrovněmi vztahu mezi psychologií a spiritualitou. Vysvětluje, co je to duchovní život a jaké má účinky na psychiku, seznamuje s významnými názory na otázky existence duše a její funkce a možnosti, pojednává o vědomí, osobnosti a o souvislostech mezi typovou strukturou osobnosti a povahou jejího duchovního života.

Schovanec J.: Vítejte v Autistánu
Praha: Paseka, Pasparta 2017
Přízračná stanice londýnského metra, orientální bazar, exotická gastronomie Balúčistánu… Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás v souboru krátkých svižných textů zve na originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky svým bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku dokáže vyprávět fascinující věci.
Více než čtyři desítky vtipných kapitol staví otázku, co je a co není normální, do naprosto nového světla. A na základě vlastního autorova příběhu přesvědčivě ukazují, jak se dá handicap proměnit ve výhodu. Není divu, že ho milují čtenáři i účastníci jeho zábavných přednášek po celém světě.

Earl Hopper (ed.), Haim Weinberg (ed.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 1. díl: Převážně teorie
IRENE, Praha 2015
Kniha Sociální nevědomí přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní psychoterapeuti, skupinoví analytici vysvětlují skryté motivace a síly, které dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu rozhodování v životě jedinců, analýza sociálního nevědomí může pomoci lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově.

Earl Hopper (ed.), Haim Weinberg (ed.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 2. díl: Převážně základové matrice
IRENE, Praha 2016
Zatímco první díl především definuje pojem „sociální nevědomí“ v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší studie o smyslu tří mýtů: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů drúzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí.