Rozhodnutí rektora č. 7/2017

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1) Do 30. 6. 2017 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2) Do 31. 7. 2017 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3) Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 31. 7. 2017

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

 6. 9. 2017

Vývojová psychologie

Sociální psychologie

11. 9. 2017

Obecná psychologie

Základy psychopatologie
Základy psychoterapie a poradenství
Zdravotní psychologie

13. 9. 2017 Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
13. června 2017