Rozhodnutí rektora č. 6/2017

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1) Do 30. 6. 2017 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2) Do 31. 7. 2017 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3) Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 31. 7. 2017

4) Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení nejpozději do 31. 7. 2017

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

 7. 9. 2017

 Sociální politika

 7. 9. 2017

 Sociální intervence

12. 9. 2017

 Strategie a postupy případové práce

12. 9. 2017

 

Volitelné obory:
Psychosociální patologie a náprava
Klinická patologie a léčba
Metodologie sociálních věd

 

14. 9. 2017

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
13. června 2017