Rozhodnutí rektora č. 5/2017

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1) Do 30. 6. 2017 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2) Do 31. 7. 2017 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3) Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 31. 7. 2017

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

22. 9. 2017

 Teoretické obory psychologie

18. 9. 2017

 Psychologická diagnostika

21. 9. 2017

 Psychologická metodologie

18. 9. 2017

 

Volitelné obory:
Klinická psychologie
Pedagogická a školní psychologie
Psychologie práce, organizace a řízení
Poradenská psychologie a psychoterapie

20. 9. 2017

 Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
13. června 2017