Rozhodnutí rektora č. 4/2018

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 15. 3. 2018 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2018 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a na CD nejpozději 30. 4. 2018
 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

 

3. 5. 2018

Principy a metody sociální práce

Hekrova

9. 5. 2018

Psychoterapie

Hekrova

16. 5. 2018

Sociální patologie a psychopatologie

Hekrova

23. 5. 2018

Sociální komunikace

Hekrova

29. 5. 2018

Obhajoba bakalářské práce

Hekrova


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
25. ledna 2018