Rozhodnutí rektora č. 1/2018

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 15. 3. 2018 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2018 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a na CD nejpozději 30. 4. 2018

4)        Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a 1x na CD nejpozději do 30. 4. 2018

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

14. 5. 2018

 

Sociální politika

Sociální intervence

15. 5. 2018

 

Sociální politika

Sociální intervence

17. 5. 2018

 

Volitelné obory:

Psychosociální patologie a náprava

Klinická patologie a léčba

Metodologie sociálních věd

18. 5. 2018

Strategie a postupy případové práce

21. 5. 2018

Obhajoba diplomové práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
25. ledna 2018