Rozhodnutí rektora č. 10/2016

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia

Na základě podaných žádostí a s přihlédnutím ke splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem PVŠPS bylo

-        pro období září - prosinec za rok 2016 přiznáno:

                    ubytovací stipendium studentům:

Arltová Anna Jančovičová Markéta Řeřichová Alena
Bartušková Veronika Kořínek Filip Říhová Vladimíra
Brandová Kristýna Kosová Jana Schovancová Lenka
Fejferová Lucie Kráčmarová Lucie Soósová Nina
Feldeková Kristýna Kroupová Sylvie Šebeková Veronika
Galušková Karolína Kuldová Kateřina Šohájková Jolana
Hájková Barbora Lehnertová Ornella Švejnohová Iveta
Hanušová Martina Lička Patrik Trázníková Veronika
Hašková Saša Marková Tereza Vaňková Kateřina
Havlík Filip Masopustová Andrea Vendlová Zuzana
Hejlová Kristýna Müllerová Lucie Vozáryová Kateřina
Hlaváčková Anna Páclová Markéta Zahrajová Adéla
Horová Jana Pačesová Jaroslava  
Hotiová Dita Přímanová Zuzana  

 

-        pro období leden – červen za rok 2016 přiznáno:

                   ubytovací stipendium studentům:

Al Haboubi Lucie Málková Vendula Slámová Kateřina
Bělová Janet Nejedlová Veronika Stěhulová Eliška
Dušková Adéla Opletalová Miriam Anna Šedivý Filip
Geisslerová Jana Pilná Karolína Šupík Josef
Janská Alžběta Plachá Anna Ulmanová Veronika
Junek Lukáš Plašil Jan Urakbaeva Sara
Karbanová Lucie Prokopová Jitka Váchová Tereza
Leciánová Nikola Provazníková Tereza Vlková Alžběta
Malík Tomáš Schneiderová Veronika Zuntychová Terezie

 

Ubytovací a sociální stipendia budou vyplacena zpětně po poskytnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
13. prosince 2016