Rozhovor s Maťkou

Interview 8/2016

 

Výzkum subkultury Pravda o emo, 2010

Autoři: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., PhDr. Martin Kuška, Ph.D. a Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Youtube Pravda o emo

Český rozhlas, 20. 2 2012   Český rozhlas, 2. 11. 2010

Česká televize Port, 4. 5. 2012     Česká televize Studio 6, 22. 10. 2010

Doktorka.cz, 14. 12. 2010    emokid.estranky.cz, 16. 4. 2012   OnaDnes.cz, 22. 10. 2010   Babinet.cz, 25. 10. 2010

 

Výběr z domácích publikací  

Hnilica, Francová, Komárková, Smetáčková, Československá psychologie, 2017 Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace,

Hnilica, Radová, Československá psychologie 2013 Rasismus? Postoje? Ideologie? K determinantám etnických stereotypů

 

Výběr ze zahraničních publikací

Trnka, Kuška, 2017 Understanding Death, Suicide and Self-Injury Among Adherents of the EMO Youth Subculture: A Qualitative Study

Trnka, Balcar, Kuška, 2016  Modeling Semantic Emotion Space Using a 3D Hypercube-Projection: An Innovative Analytical Approach for the Psychology of Emotions

Kuška, Růžička, Trnka, Kuběna, Frontiers in Psychology 2016 Free Associations Mirroring Self- and World-Related Concepts: Implications for Personal Construct Theory, Psycholinguistics and Philosophical Psychology

Kuška, Trnka, Tavel a další, Sexual and Relationship Therapy 2015  The role of cultural beliefs and expectations in the treatment process: clients' reflections following individual psychotherapy

Kuška, Trnka, Balcar, 2013 Two decades of transformation of inequalities: New identities and new fears in the post-communist Czech society

Trnka, Social Behavior and Personality An International Journal 2012 Neuroticism across cultures: Macro-level insights into the worldwide distribution of neuroticism

Balcar, Trnka, Kuška, Activitas Nervosa Superior 2011 How Many Ways to Deal With Stress? Stress coping factors in the SVF 78

 

...

Poslední články

news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2017/18

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

1. 7. 2017
f5ppf.jpg

Nominace pro naši školu

Pražská psychoterapeutická fakulta jako součást Pražské vysoké školy psychosociálních studií v čele s panem rektorem doc. Růžičkou byla nominována na ocenění Český Goodwill. http://www.cesky-goodwill.cz/nominace/499/prazska-psychoterap-fakulta/ . Děkujeme za vaše hlasy!

20. 9. 2017
_ud04955.jpg

Přípravný kurz k přijímacímu řízení pro bakalářské studium psychologie

Bude probíhat v těchto termínech: 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12. 2017. 
V kurzu se účastníci seznámí s hlavními otázkami, poznatky a metodami základních psychologických oborů, které jsou předmětem odborného pohovoru a písemných testů či praktických úkolů v přijímacím řízení. Další informace naleznete zde 

18. 9. 2017