Přihlášky, termíny a poplatky

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2017 - 2018

Bakalářské studijní programy - 2. kolo

B6731 Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské kombinované studium:

Podání přihlášek

do 31. srpna 2017

Přijímací zkoušky

4. září 2017

B7701 Psychologie, obor Psychologie
bakalářské prezenční studium

Podání přihlášek

do 8. srpna 2017

Přijímací zkoušky

4. + 8. září 2017

Navazující magisterské programy - 2. kolo není vyhlášeno!

N6731, N6734 Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
navazující magisterské prezenční a kombinované studium  

Podání přihlášek

do 30. dubna 2017

Přijímací zkoušky

7. - 9. červen 2017

N7701 Psychologie, obor Psychologie
navazující magisterské prezenční studium  
 
Podání přihlášek

do 28. února 2017

Přijímací zkoušky 7. - 15. červen 2017

Informace k přihlášení

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty zaslat na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.
K přihlášce na VŠ je nutné přiložit tyto materiály:
Na bakalářské obory:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT nebo elektronický formulář) s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání (u el. přihlášky přiložte potvrzení od lékaře na samostatném listu, ve kterém bude uvedeno například: ....Potvrzuji, že uchazeč je schopen studia na vysoké škole v oboru psychologie (nebo sociální práce)....
  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali)
  • Neformální životopis na 5 stran (životopis je určen pro talentovou část zkoušky a zachází se s ním jako s důvěrným materiálem).

  K ústnímu pohovoru je nutné přinést:
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud maturujete v tomto školním roce)
- Seznam přečtené odborné literatury
- Fotografii

Poplatek za přijímací řízení je  850 Kč (650 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit buď:

a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600, u GE MB Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené,

b) nebo bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Na navazující magisterské obory:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT nebo elektronický formulář)
  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.
  • ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu, nebo výpis absolvovaných přednášek předchozího VŠ studia (případně ofocený index)
  • seznam relevantní přečtené literatury.

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.

Poplatek za přijímací řízení je 550 Kč (400 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit buď:

a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600 u GE MB Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky)) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené.

b) nebo bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Bližší informace o obsahu přijímacího řízení na jednotlivé obory naleznete v podsekcích menu vlevo.

Přehled a výsledky přijímacího řízení 2016/2017 naleznete zde