Pražská psychoterapeutická fakulta - celoživotní vzdělávání

PPF poskytuje psychoterapeutické vzdělávání, které umožňuje setkávání a prolínání různých myšlenkových i léčebných směrů reprezentovaných jejími významnými představiteli. Psychoterapie léčí duševní nemoci a potíže i nemoci tělesné, na jejichž vzniku má psychická složka významný podíl. Je svébytným oborem se svými teoriemi, diagnostikou, vědeckým výzkumem, je ovšem také jednou z forem poznání sebe, druhých lidí i lidských společenství za účelem obnovy duševních i tělesných sil i rozvoje osobního společenského i duchovního života.

Teoretické studium na psychoterapeutické fakultě je určeno:

  •  odborníkům, pro něž je psychoterapie významnou nebo nepominutelnou součástí profese,
  •  odborníkům, kterým psychoterapeutické vzdělání umožňuje kvalifikovanější výkon profese,
  •  zájemcům, kteří chtějí získat psychoterapeutické vědomosti z osobního zájmu.

Studium je tříleté. Více informací o studiu najdete v jednotlivých rubrikách PPF CŽV, zejména na stránce Co znamená PPF CŽV?

Informace k přihlášení a o platbách najdete na stránce Přihlášení a platby.

Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce Časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz